Asset Publisher

El síndic major assisteix a la reunió de la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l'impuls de l'Administració electrònica

Madrid, 11 May de 2022
Imatge resum

El síndic major, Miquel Salazar, ha assistit a la reunió de la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) per a l’impuls de l’Administració electrònica, que ha tingut lloc el dia 9 de maig a la seu del Tribunal, a Madrid.

Aquesta comissió és l’espai on el Tribunal de Comptes i les institucions de control de les comunitats autònomes comparteixen eines i iniciatives en l’àmbit de les tecnologies i els sistemes d’informació perquè tots els tràmits i procediments que porten a terme es puguin fer de forma telemàtica.

En la reunió hi han participat la presidenta de la secció de fiscalització del Tribunal de Comptes, María Dolores Genaro, i presidents i membres dels dotze OCEX autonòmics.

Els membres de les institucions de control de l’Estat han abordat les actuacions desenvolupades en relació amb la plataforma de tramesa i fiscalització dels contractes i amb la plataforma de gestió de fiscalitzacions.

El Tribunal de Comptes i els OCEX tenen constituïdes diferents comissions de coordinació per vehicular les seves relacions. A més de la corresponent a l’impuls de l’Administració electrònica, hi ha la Comissió de coordinació en l’àmbit del sector autonòmic, la Comissió de coordinació en l’àmbit de les corporacions locals i la Comissió de normes i procediments.