Asset Publisher

El síndic major participa en la Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l'impuls de l'Administració electrònica

Barcelona, 16 February de 2021
imatge resum

El síndic major, Jaume Amat, ha participat en la reunió de la Comissió de Coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) per a l’impuls de l’Administració electrònica, que ha tingut lloc avui per videoconferència.

La Comissió, creada a finals de l’any 2018, té per objecte compartir recursos i mitjans en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions per assolir la plena implantació de l’Administració electrònica i la millora de la gestió i racionalització dels procediments emprats en les institucions de control extern.

La reunió l’ha encapçalat María Dolores Genaro, consellera responsable de l’Àrea social i laboral del departament de Fiscalització del Tribunal de Comptes, i hi han participat membres dels dotze OCEX de les comunitats autònomes.

Els membres de la Comissió s’han compromès a estudiar l’adopció d’un marc de col·laboració estable per potenciar la utilització, el desenvolupament, l’adaptació i la millora de les eines informàtiques en l’àmbit de la seva activitat.