Asset Publisher

El secretari de Transparència de la Generalitat presenta al síndic major l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupció

Barcelona, 2 March de 2021
imatge resum

El síndic major, Jaume Amat, s’ha reunit aquest matí per videoconferència amb el secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, Jordi Foz, qui li ha presentat l’informe anual de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

L’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública és una iniciativa de la Generalitat aprovada per acord del Govern de 15 de gener del 2020, destinada a proposar actuacions i projectes amb impacte real i mesurables en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic per abordar de forma integral la lluita contra el frau i la corrupció. L’Estratègia del Govern consta de vint-i-cinc actuacions concretes que es poden consultar aquí.

El secretari de Transparència ha fet un balanç positiu del primer any d’aplicació de l’Estratègia, amb vint-i-tres de les vint-i-cinc actuacions que s’hi recullen en procés d’implementació o ja implantades, el 92% del total. Foz ha destacat algunes mesures que s’han d’abordar enguany, com ara la col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos d’Esquadra per detectar casos de corrupció, el foment d’algunes mesures de publicitat activa, com la publicació de les agendes del personal tècnic de major rang, la gestió dels conflictes d’interès i la millora dels processos de selecció del personal directiu.

El síndic major, per la seva banda, s’ha mostrat favorable a col·laborar en el seguiment del compliment de les actuacions proposades, aprofitant els informes de fiscalització que fa la Sindicatura de Comptes sobre les entitats del sector públic de la Generalitat. Així mateix, ha traslladat al secretari de Transparència que la Sindicatura està treballant en l’avaluació de polítiques públiques per incorporar aquest aspecte en les seves fiscalitzacions.