Asset Publisher

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar informes

Barcelona, 23 February de 2023
Imatge de resum

Miquel Salazar manifesta el “ferm propòsit d’esmena” del nou Ple pel que fa a la reducció dels terminis dels informes

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització, relatius a la a l’Institut de Recerca de l’Hospital Vall d’Hebron, al Pla de rescat del sector cultural, a les despeses de personal del Departament de la Presidència i al Cos de Bombers de la Generalitat.

Els síndics han comparegut a les 10.20 hores i han exposat els informes següents, per aquest ordre:

  • Informe 21/2022, relatiu a la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca, ingressos i despeses, exercici 2019.
  • Informe 23/2022, relatiu al Pla de rescat del sector cultural, exercici 2020.
  • Informe 22/2022, relatiu al Departament de la Presidència, despeses de personal, exercici 2020.
  • Informe 20/2022, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Bombers, exercici 2018.

El primer dels informes tramitat per la Comissió ha estat presentat per la síndica ponent, Maria Àngels Cabasés, responsable de fiscalitzar els departaments i les entitats del sector sanitari i social de la Generalitat.

Els informes 22/2022 i 23/2022 han estat exposats per la síndica Anna Tarrach, qui s’encarrega de fiscalitzar els departaments del sector de l’educació i la cultura. L’informe sobre el Pla de rescat del sector cultural forma part del conjunt d’informes que la Sindicatura té programats per fiscalitzar les subvencions i transferències a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per combatre els efectes de la crisi de la covid.

Finalment, per presentar l’informe sobre les despeses de personal del Cos de Bombers ha intervingut la síndica Llum Rodríguez.

En acabar les intervencions dels grups parlamentaris, el síndic major, Miquel Salazar, ha demanat la paraula per recordar que els informes presentats avui formen part encara del Programa d’activitats aprovat pel Ple de la Sindicatura anterior a la renovació, de la qual ahir va fer un any. Salazar ha manifestat que el nou Ple, que ell encapçala i que va prendre possessió el 22 de febrer de l’any passat, té un “ferm propòsit d’esmena” pel que fa a reduir els terminis dels informes i acostar, el màxim possible, l’exercici fiscalitzat a la publicació de l’informe.