Asset Publisher

Presentació de quatre informes a la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 9 December de 2021
imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut avui davant la Comissió del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

Els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers han estat els encarregats de presentar els treballs, mentre que el síndic major, Jaume Amat, ha encapçalat la represetanció institucional.

Els informes que ha tramitat avui la Comissió de la Sindicatura de Comptes són:

  • Informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, exercici 2018.
  • Informe 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018.
  • Informe 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018.
  • Informe 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus, municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017.

El primer dels informes debatuts en Comisió és una fiscalització limitada del Compte de pèrdues i guanys i de la liquidació del pressupost del MNAC, consorci participat per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Administració general de l'Estat i que duu a terme la gestió del museu ubicat a Montjuïc.

Els informes 4/2021 i 11/2021 són fiscalitzacions de regularitat de dues empreses públiques de la Generalitat. Circuits de Catalunya, SL, és l'encarregada de gestionar i explotar el circuit de Montmeló on es fan les curses de Fórmula 1 i de Moto GP. Per la seva banda, Aeroports Públics de Catalunya, SLU, és l'empresa encarregada de gestionar els aeroports de Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d'Urgell, competència de la Generalitat de Catalunya.

Per últim, el darrer dels informes debatuts avui en Comissió és un estudi sobre el món local de Catalunya, en concret sobre el control que fan els ajuntaments de més de 20.000 habitants de les concessions del servei de neteja viària i de recollida i tractament de residus als respectius municipis.