Asset Publisher

L’interventor general lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2022

Barcelona, 27 July de 2023
David Canada, a la dreta, i Joan Guerrero, duran la presentació a la Sindicatura del Compte general de la Generalitat de l'exercici 2022.

Presenta als síndics les principals novetats dels comptes, pel que fa a l'impacte dels Fons NGEU i a les despeses de la covid

L’interventor general de la Generalitat de Catalunya, David Canada, ha lliurat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2022, d’acord amb el que preveu la normativa i dins del termini legalment establert.

L’interventor general ha visitat la Sindicatura acompanyat de l’interventor adjunt de Comptabilitat, Joan Guerrero.

En una reunió amb membres del Ple de la Sindicatura, Canada ha presentat les principals novetats dels comptes de l’exercici 2022, marcats per l’impacte, pel que fa als ingressos, dels fons rebuts del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons Next Generation  EU) i, pel que fa a les despeses, dels recursos destinats al sector sanitari i social per combatre els efectes de la covid.

Ha avançat que la Intervenció ha continuat amb el procés de consolidació dels comptes iniciat l’exercici 2018, perfeccionant la consolidació financera del perímetre d’entitats que conforme el Compte general de la Generalitat.

El Compte general del 2022 integra els comptes de 207 entitats: l’Administració general de la Generalitat; el Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives; les entitats comercials, industrials i financeres; les entitats de dret públic; les societats mercantils; els consorcis i les funciones participats majoritàriament per la Generalitat i les entitats independents creades amb règim singular.

D’acord amb el que estableix la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, la institució fiscalitzadora ha d’elaborar cada any un informe sobre el Compte general de la Generalitat amb l’objectiu d’emetre una opinió sobre l’adequació de la informació econòmica i financera presentada, els principis comptables que li són aplicables i també sobre el compliment de la legalitat.