Asset Publisher

La Sindicatura analitza en un informe la gestió de les llistes d’espera feta pel CatSalut

Barcelona, 27 June de 2023
Imatge de resum

Conclou que l’atenció als pacients va “empitjorar” en l’exercici previ a la pandèmia i que Salut no va tenir “cura suficient” de la fiabilitat de les dades

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 8/2023, relatiu a les llistes d’espera dels serveis de Salut, exercici 2019.

L’informe és d’auditoria operativa i té per objecte avaluar si la gestió de les llistes d’espera de la xarxa hospitalària pública feta pel Servei Català de la Salut va millorar l’accessibilitat dels pacients a intervencions quirúrgiques, proves diagnòstiques i consultes d’atenció especialitzada i si la informació que conserva i facilita el CatSalut sobre el registre de llistes d’espera és adequada i suficient.

L’anàlisi s’ha centrat en l’exercici 2019, previ a l’esclat de la pandèmia de la covid, que va posar en tensió tot el sistema públic de salut.

En l’informe, elaborat pel Departament Sectorial C, sota la direcció de la síndica Maria Àngels Cabasés, la Sindicatura conclou que l’accessibilitat dels pacients a l’atenció sanitària va “empitjorar” respecte a l’exercici precedent perquè va augmentar el temps mitjà d’espera dels pacients intervinguts i dels pacients pendents d’una intervenció, que va ser de 134 dies i de 155 dies, respectivament.

Així mateix, la Sindicatura conclou que no es van respectar els terminis de garantia del CatSalut i que aquest no va tenir cura suficient de la “fiabilitat i qualitat” de les dades del registre d’espera.