Asset Publisher

La Sindicatura participa en la Comissió de coordinació en l’àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 2 June de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha participat en la Comissió de coordinació en l’àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX), celebrada l’1 de juny a Madrid, a la seu del Tribunal.

A la reunió hi ha assistit la síndica Anna Tarrach, juntament amb membres i representants de tots els òrgans de control extern autonòmics aplegats a ASOCEX, i el conseller responsable del Departament de Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes del Tribunal de Comptes, Padua Ortiz de Mendivil, que hi ha actuat com a president.

Els representants de les institucions de control han valorat la conveniència de continuar amb la fiscalització de les actuacions i polítiques endegades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) finançat amb els anomenats Fons Next Generation de la Unió Europea. Entre els treballs que es plantegen realitzar, destaca la fiscalització dels recursos públics destinats a la digitalització de les escoles i a la reducció de la bretxa digital, que provoca desigualtats en l’accés a les noves tecnologies, amb els efectes consegüents sobre el rendiment escolar.

El Tribunal i els OCEX han compartit també els respectius programes de fiscalització per a l’any en curs i les actuacions estratègiques que abordaran a mitjà termini, entre les quals destaca la fiscalització de les actuacions relacionades amb la pandèmia de la covid i amb els fons europeus que s’hi han destinat per combatre’n els efectes.

La Sindicatura té programades diverses fiscalitzacions en aquest àmbit. Recentment ha publicat un informe sobre les mesures adoptades per l’Administració de la Generalitat per a la implementació del PRTR, des del punt de vista de vista de la normativa i els procediments desplegats, i un altre sobre els ajuts concedits pel Consell Català de l’Esport a les entitats esportives per pal·liar les pèrdues econòmiques derivades de la pandèmia.