Asset Publisher

La Sindicatura participa en les activitats de la Setmana del Parlament Universitari

Barcelona, 13 July de 2023
Maria Àngels Cabasés i auditors del Departament C, al saló de sessions del Parlament.

La síndica Maria Àngels Cabasés i auditors del Departament C assisteixen a un ple simulat

La Setmana del Parlament Universitari (Spuni), un conjunt d’activitats organitzades pel Parlament de Catalunya en col·laboració amb les universitats catalanes, ha comptat un any més amb la participació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

La institució fiscalitzadora ha col·laborat en la iniciativa, que busca difondre i donar a conèixer la tasca del Parlament de Catalunya entre els estudiants universitaris, que durant una setmana participen en la simulació de diferents tràmits parlamentaris, com ara la celebració del ple i la sessió de control al president i l’elaboració i aprovació d’un projecte legislatiu.

La síndica Maria Àngels Cabasés i auditors del Departament Sectorial C van visitar ahir la cambra i van participar amb els joves en el ple simulat, en les interpel·lacions al Consell Executiu i en la tramitació d’un projecte de llei sobre l’acció exterior de la Generalitat.