Asset Publisher

Títol
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca. Ingressos i despeses, exercici 2019
Referència
21/2022
Data de publicació a la web
21 Dec 2022 - 00:00:00
Any
2022
Número
21
Volum
1
Document Principal (CA)
download-x
Nom
Informe 21/2022
Document Principal (ES)
download-x
Nom
Informe 21/2022
Document Nota Resum (CA)
download-x
Nom
Nota resum informe 21/2022
Document Nota Resum (ES)
download-x
Nom
Nota resumen informe 21/2022
Document Nota Resum (EN)
download-x
Nom
Document Compte Anual
download-x
Nom
És un informe amb detall - L'informe en 2 minuts
Descripció fiscalització
Descripció observació
Descripció fets, xifres i claus
Descripció Recomanació
Infografia
download-x
Foto de l'informe
download-x
URL Video
Video
download-x
URL Video
Video
download-x
Avís informant que hi haurà vídeo properament