Validador de l'esquema XML de les dades comptables ICAL 2004 (fins l'exercici 2014)

Validadorxml

Aquest validador és una eina per informació dels ens locals, per reportar als proveïdors de software al resultat que genera el fitxer XML.

L'eina permet comprovar si l'XML que conté dades del seu Compte general s'adequa a l'especificació del model de rendició.
Per utilitzar-la, heu de seleccionar el fitxer XML que conté dades del Compte general i premeu Validar.

Seleccioneu el fitxer XML per validar: