Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2021

Per accedir al Compte general, exercici 2021, elaborat per la Intervenció General de la Generalitat, les dades del qual s'analitzen en l'informe 18/2023 de la Sindicatura de Comptes, cliqueu aquí:

 Compte general de la Generalitat

En la mateixa pàgina hi ha també informació d'altres exercicis.

La consulta de dades de l'exercici 2021 es pot fer utilitzant una versió actualitzada dels navegadors habituals (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox,...)

Així mateix, cal disposar d'un lector de PDF, com ara l'Acrobat Reader (en general, tots els ordinadors ja el tenen instal·lat). I per accedir a certes informacions de detall, cal tenir també el Microsoft Excel.