Relaciones con el Parlamento

La Sindicatura se relaciona con el Parlamento de Cataluña a través de la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlamento, ante la que comparece para presentar los informes de fiscalización que determine la Comisión.

Una vez aprobados por el Pleno de la Sindicatura de Cuentas, los informes se envían al Parlamento de Cataluña, que ordena su distribución a los grupos parlamentarios. De acuerdo con lo que establece el Reglamento del Parlamento, los informes relativos al sector público de la Generalidad se envían a la Comisión de la Sindicatura de Cuentas para que los tramite. En el caso de los informes relativos al sector público local y a las universidades públicas, los grupos parlamentarios pueden pedir la presentación del informe que consideren oportuno ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas.

El Reglamento del Parlamento otorga una tramitación específica al informe de la Cuenta general de la Generalidad de Cataluña. El informe anual de la Cuenta general de la Generalidad es presentado por el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas ante el Pleno del Parlamento y, a continuación, los grupos parlamentarios tienen un turno de intervenciones para el debate y votación del dictamen de la Comisión.

Comparecencias ante la Comisión de la Sindicatura

Publicador de contenidos

Fecha Hora Tipos Descripción
21/04/2022 10:15 Presencial Presentació dels informes 2/2022, 3/2022, 5/2022 i 1/2022 davant la Comissió
Informe 27/2021, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021 Vídeo Tramitación
Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021 Vídeo Tramitación
13/10/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 10/2022 i 13/2022
Informe 10/2022, relatiu a Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020 Vídeo Tramitación
15/09/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 8/2022 i 9/2022
Informe 8/2022, relatiu al Departament de Cultura, despeses de personal, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 9/2022, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament Vídeo Tramitación
14/07/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 6/2022 i 7/2022
Informe 6/2022, relatiu a l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020 Vídeo Tramitación
Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018 Vídeo Tramitación
16/06/2022 10:20 Presencial Presentació de la memòria d'activitats del 2021 i del Pla estratègic 2022-2028
Memòria d'activitats de la Sindicatura de Comptes, exercici 2021 Vídeo Tramitación
Sessió informativa amb el síndic major sobre el Pla estratègic 2022-2028 de la Sindicatura de Comptes Vídeo Tramitación
21/04/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 27/2021, 4/2022, 25/2021, 30/2021 i 32/2021
Informe 27/2021, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 4/2022, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021 Vídeo Tramitación
Informe 25/2021, sobre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 30/2021, relatiu a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021 Vídeo Tramitación
Informe 32/2021, relatiu a la contractació administrativa derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020, resolucions 962/XII i 963/XII del Parlament Vídeo Tramitación
17/03/2022 10:20 Presencial Presentació dels informes 17/2021, 22/2021, 23/2021 i 16/2021
Informe 17/2021, sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 22/2021, relatiu a la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, seguimient de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 16/2021, sobre el Síndic de Greuges, exercici 2019 Vídeo Tramitación
20/01/2022 10:20 Videoconferencia Presentació dels informes 12/2021, 14/2021, 15/2021, 20/2021 i 21/2021
Informe 12/2021, relatiu a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 14/2021, sobre l'Institut Català Internacional per la Pau, exercici 2019 Vídeo Tramitación
Informe 15/2021, relatiu a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 20/2021, relatiu a l'Institut Català d'Energia, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 21/2021, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2019 Vídeo Tramitación
09/12/2021 10:20 Presencial Presentació dels informes 3/2021, 4/2021, 11/2021 i 9/2021
Informe 3/2021, relatiu al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018 Vídeo Tramitación
Informe 9/2021, sobre el control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus, municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017 Vídeo Tramitación
14/10/2021 10:20 Presencial Presentació dels informes 24/2020, 28/2020, 1/2021 i 2/2021
Informe 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro, Resolució 511/XI del Parlament Vídeo Tramitación
Informe 28/2020, sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos i despeses, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017 Vídeo Tramitación
Informe 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018 Vídeo Tramitación