Publicador de contenidos

La Sindicatura de Comptes celebra el seu 40è aniversari amb un acte al Parlament de Catalunya

Barcelona, 1 de marzo de 2024
Façana del Parlament de Catalunya.

La institució fiscalitzadora va néixer l’any 1984 amb l’aprovació de la seva llei fundacional

La Sindicatura de Comptes celebra el seu 40è aniversari amb un acte al Parlament de Catalunya que tindrà lloc el proper dilluns 4 de març i amb el qual la cambra commemorarà l’aprovació de la Llei 6/1984, que va donar lloc a la creació de la institució fa quatre dècades.

L’acte institucional se celebrarà el 4 de març a les 12h a l’Auditori del Parlament. Serà presidit per la presidenta de la cambra, Anna Erra, i comptarà amb la intervenció del síndic major, Miquel Salazar, i de l’ex conseller d’Economia Antoni Castells, qui va ser membre del primer Ple de la Sindicatura de Comptes constituït l’any 1984. Hi estan convidats el president i membres del Govern, membres de la Mesa i diputats del Parlament, i també representants de les institucions estatutàries i d’entitats del món econòmic i de l’auditoria. 

La Llei 6/1984 va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat el 22 de febrer del 1984 i va entrar en vigor el 5 de març de fa 40 anys. Configurava la Sindicatura com a òrgan de control dependent del Parlament, en la doble vessant fiscalitzadora i jurisdiccional, és a dir, amb funcions de fiscalització i també d’enjudiciament comptable. No obstant això, una sentència del Tribunal Constitucional (sentència 187/1988, de 17 d’octubre) va anul·lar els articles de la Llei 6/1984 relatius a la regulació de les activitats d’enjudiciament de la Sindicatura, definint al Tribunal de Comptes com a suprem òrgan fiscalitzador i únic en l’ordre de la jurisdicció comptable.

La llei fundacional va ser reformada l’any 2010 mitjançant l’aprovació de la Llei 18/2010, del 7 de juny, que regula el marc jurídic vigent aplicable a la Sindicatura de Comptes.

L’òrgan de govern de la Sindicatura és el Ple, format per 7 membres designats pel Parlament per majoria qualificada i per a un període de 6 anys prorrogable una vegada. Presideix el Ple el síndic o síndica major, escollit d’entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat.

En el decurs d’aquests 40 anys, la Sindicatura ha tingut un total de 33 síndics -dels quals 6 dones-, 6 síndics majors i 9 secretaris generals -dels quals 3 dones-.

Pel que fa a l’activitat fiscalitzadora, des del 1985, l’any en què la Sindicatura de Comptes va aprovar el seu primer informe, la institució ha aprovat i publicat un total de 1.024 informes sobre les entitats del sector públic de la Generalitat i del sector públic local. Aquest miler d’informes emesos ha anat acompanyat de més de 20.000 observacions i recomanacions, relatives a les àrees de risc en les quals la Sindicatura ha detectat incompliments reiterats, entre altres, comptabilització i gestió pressupostària, contractació administrativa, despeses de personal i gestió de subvencions.