Buscador de informes

Informes

No hay resultados.
Núm. Título Informe
CA
ES
Nota resumen
CA
ES
EN
9/2021 Control municipal de les concessions dels serveis de neteja viària i de recollida de residus. Municipis amb població superior a 20.000 habitants, exercici 2017
8/2021 Recollida de Residus d'Osona, SL. Ejercicio 2018
7/2021 Depuradores d'Osona, SL. Ejercicio 2018
6/2021 Aigües d'Osona, SA. Exercici 2018
5/2021 Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Ejercicio 2018
4/2021 Circuits de Catalunya, SL. Ejercicio 2018
3/2021 Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ejercicio 2018
2/2021 Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018