Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
40/2023 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021 Enllaç
39/2023 Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021 Enllaç
38/2023 Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021 Enllaç
37/2023 Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021 Enllaç
36/2023 Seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals. Exercicis 2004-2021 Enllaç
35/2023 Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023 Enllaç
35/2023 Eleccions ath Conselh Generau d'Aran der an 2023 (informe en aranès)
34/2023 Departament d'Empresa i Treball. Impost sobre les estades en establiments turístics, Fons per al foment del turisme, exercici 2021 Enllaç
33/2023 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Exercici 2020 Enllaç
32/2023 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA. Exercici 2021 Enllaç
31/2023 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Subvencions, exercici 2021 Enllaç
30/2023 Entitats beneficiàries d'ajuts del Pla de recuperació, transformació i resiliència que no han atès la demanda d'informació de la Sindicatura de Comptes: Consell Comarcal del Baix Camp, Ajuntament de Cervera i entitats municipals descentralitzades de l'Estartit i de Campredó Enllaç
29/2023 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2021 Enllaç
28/2023 Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Exercici 2021 Enllaç
27/2023 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercicis 2018-2020 Enllaç
26/2023 Ajuntament de Tremp. Compte general, exercici 2020 Enllaç
25/2023 Tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals. Exercicis 2019-2021 Enllaç
24/2023 Consell Comarcal del Berguedà. Exercici 2019 Enllaç
23/2023 Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021 Enllaç
22/2023 Autoritat del Transport Metropolità. Sistema tramviari, exercici 2021 Enllaç