Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
01/91-D Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989
01/91-C Fons de Compensació Interterritorial. 1989
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Volum I: Administració de la Generalitat
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum III
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom II - Volum II
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom I - Volum I
98/90 Compte general de les corporacions locals. Exercici de 1989 - Tom III - Volum II
07/90-B Comptes financers gestionats pels centres assistencials i òrgans administratius de les entitats gestores de la Seguretat Social. 1987-1988
07/90-D Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Anys 1986, 1987 i 1988
04/90-A Subvencions de la Generalitat de Catalunya a centres privats de formació professional de primer i segon grau. Exercici de 1988
02/90-C Fons de Compensació Interterritorial. 1988
01/90-C Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI
07/89-D Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Anys 1985-1987
06/89-D Escola d'Administració Pública de Catalunya. Anys 1984-1987
04/89-D Junta de Sanejament. Anys 1984, 1985 i 1986
03/89-A Subvencions de la Generalitat al Consorci de Promoció Turística de Catalunya. Anys 1986 i 1987
02/89-C Fons de Compensació Interterritorial. 1987
01/89-A Comptabilitat electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya. 29 de maig de 1988
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum I: Administració de la Generalitat
10/88-B Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987
09/88-D Institut Cartogràfic de Catalunya. Anys 1984, 1985 i 1986
07/88-E Departament d'Ensenyament. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
06/88-E Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fiscalització de contractes, anualitat de 1985. ICS i ICASS
05/88-C Fons de Compensació Interterritorial. 1986
04/88-C Direcció General del Joc i l'Espectacle
03/88-D Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Anys 1984 i 1985
02/88-D Institut Català de Serveis a la Joventut. Anys 1984 i 1985
01/88-A Fons d'ajuda per al pagament de lloguers (Decret 504/82)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (2)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (1)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum I: Administració de la Generalitat
11/87-B Gestió i remuneracions del personal de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 1985
10/87-B Hospital de Girona General Álvarez de Castro. Any 1986
09/87-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (execució definitiva)
07/87-D Institut Català del Sòl. Control de fiances. 1982-1985
06/87-E Departament de Cultura. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
05/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona. Exercicis de 1985 i 1986
04/87-D Institut Català de la Carn. Anys 1984 i 1985