Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2000 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1999
1/2000 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. Avals
1/2000 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1999. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
31/1999-E Préstecs i avals de l'Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998
30/1999-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 17 d'octubre de 1999
29/1999-A Aigües de Reus empresa municipal, SA (AREMSA). Exercici 1998
28/1999-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 13 de juny de 1999. Comptabilitats electorals
27/1999-E Institut Català del Sòl (INCASOL). Pressupost de despeses. Exercici 1998
26/1999-D Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 1998
25/1999-D Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA). Exercici 1998
24/1999-A Universitat de Girona. Exercici 1998
23/1999-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1998
22/1999-A Cerdanyola Opcions, SA. Exercici 1998
21/1999-A Promoció de Sòl Municipal de Mollet, SA (PROMOSOL). Exercici 1998
18/1999-E Institut Català de Finances (ICF). Exercici 1998
17/1999-SM Eleccions a cambres agràries celebrades el 13 de desembre de 1998. Subvencions per despeses electorals
14/1999-B Ajuntament de Badia del Vallès. Exercici 1997
13/1999-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1997