Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
14/2019 Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016
13/2019 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017
12/2019 Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016
11/2019 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017