Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
19/96-A Televisió de Catalunya, SA. Exercici 1995
18/96-B Ajuntament de Lleida. Exercici 1995
17/96-B Ajuntament de Tarragona. Exercici 1995
16/96-B Tramesa dels Comptes Municipals a la Sindicatura. Període 1992-1994
15/96-B Endeutament dels ajuntaments amb més de 5.000 habitants a 31 de desembre de 1994
14/96-D Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA). Exercicis 1993,1994 i 1995
13/96-SM Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 19/11/1995. Comptabilitats electorals
12/96-C Subvencions del Departament de Medi Ambient. Exercici 1995
11/96-C Despeses de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya. Exercici 1995
10/96-E Institut Català de Finances. Exercicis 1993, 1994 i 1995
09/96-A Barcelona Activa, SA. Exercici 1995
07/96-SM Ajuntament de Tarragona. Pagaments amb advertiment d'il·legalitat. Exercicis 1993, 1994 i 1995
05/96-F Consell Comarcal del Priorat. Exercicis 1987-1995
5/1996-F (ampliació) Consell Comarcal del Priorat. Exercicis 1987-1995. Ampliació
04/96-F Recursos humans de l'Institut Català de la Salut. Exercicis 1994-1995
03/96-D EQUACAT, S.A. Exercicis 1993, 1994 i 1995
02/96 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1995 (Nota: La versió en paper inclou uns disquets amb els comptes individualitzats)
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 4: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 1: Introducció general. Administració general de la Generalitat
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
01/96 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1995. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
43/95-SM Eleccions al Consell General d'Aran celebrades el 28/5/95
42/95-D Junta de Residus. Exercici 1994
41/95-E Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA). Exercici 1994
40/95-SM Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic (EURORAI). Període 01-10-92 a 31-12-93 i 1994
39/95-C Despeses de la Secció de Classes Passives dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1994
38/95-B Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Exercici 1994
37/95-A Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 1994
36/95-A Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA). Exercici 1994
35/95-B Ajuntament de Barcelona. Exercici 1994
34/95-A Promocions Urbanes de Rubí,SA (PROURSA). Exercici 1994
33/95-E Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Exercicis 1993 i 1994
32/95-A Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA). Exercicis 1993 i 1994
31/95-SM Eleccions Cambres Agràries. 1994
30/95-F La Concertació de Serveis Hospitalaris. Pla de Salut 1993-1995
28/95-E Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 1994
27/95-E Institut Català de la Vinya i el Vi. Exercici 1993
26/95-B Ajuntament de Tàrrega. Exercici 1994
25/95-E Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 1995
24/95-F Consell Comarcal del Baix Empordà. Exercicis 1993, 1994 i 1995
23/95-E Institut Català de Serveis a la Joventut. Exercici 1993
22/95-SM Participació de la Generalitat de Catalunya en l'Exposició Universal de Sevilla - 1992
21/95-SM Transport urbà col·lectiu de superfície a Catalunya. Indicadors 1994·
20/95-SM Fundació Privada Tallers de Catalunya. Exercicis 1993, 1994 i 1995
19/95-SM Fundació Institut Català de Tecnologia. Exercicis 1993, 1994 i 1995
18/95-A GRAMEPARK, SA. Exercici 1994
17/95-C Compres de Béns i Serveis de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Exercici 1994
16/95-D (bis) Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR). Fiscalització de Gestió. Exercicis 1992-1993 i 1993-1994
16/95-D Centre d'Alt Rendiment Esportiu. (CAR) Fiscalització de Regularitat. Exercicis 1993 i 1994
15/95-D Junta de Sanejament. Exercici 1993
14/95-F Consell Comarcal del Ripollès. Exercicis 1993, 1994 i 1995
13/95-C Subvencions de Capital del Departament d'Indústria i Energia. Exercici 1994
12/95-D Aigües Ter Llobregat (ATLL). Exercici 1994
11/95-A Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, SA. Exercici 1993
10/95-E Institut Cartogràfic de Catalunya. Exercici 1993
08/95-SM Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. Exercici 1994
07/95-B Ajuntament de Badia del Vallès i del Patronat Municipal d'Esports. Exercici 1994
06/95-B Ajuntament del Pla del Penedès. Exercici 1994
05/95-A Estacionaments Urbans de Sant Adrià de Besòs, SA (EUSAB). Exercici 1993
04/95-A Promoció Ciutat Vella, SA (PROCIVESA). Exercici 1994