Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
02/90-C Fons de Compensació Interterritorial. 1988
01/90-C Informe sobre els interessos generats pels comptes corrents oberts en diferents entitats financeres amb les quals opera l'Administració de la Generalitat. Anys 1985, 1986, 1987 i 1988
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum I: Administració de la Generalitat
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV