Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (1)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum I: Administració de la Generalitat
11/87-B Gestió i remuneracions del personal de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 1985
10/87-B Hospital de Girona General Álvarez de Castro. Any 1986
09/87-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (execució definitiva)
07/87-D Institut Català del Sòl. Control de fiances. 1982-1985
06/87-E Departament de Cultura. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
05/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona. Exercicis de 1985 i 1986
04/87-D Institut Català de la Carn. Anys 1984 i 1985