Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
28/2023 Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Exercici 2021 Enllaç
27/2023 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Exercicis 2018-2020 Enllaç
26/2023 Ajuntament de Tremp. Compte general, exercici 2020 Enllaç
25/2023 Tramesa de la informació relativa a l'exercici del control intern de les corporacions locals. Exercicis 2019-2021 Enllaç
24/2023 Consell Comarcal del Berguedà. Exercici 2019 Enllaç
23/2023 Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Capítols 4 i 7 de despeses, exercici 2021 Enllaç
22/2023 Autoritat del Transport Metropolità. Sistema tramviari, exercici 2021 Enllaç
21/2023 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Subvencions, exercici 2021 Enllaç
20/2023 Institut Català de la Salut. Contractació de personal derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020 Enllaç
19/2023 Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Exercici 2019 Enllaç
18/2023 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2021 Enllaç
17/2023 Banc de Sang i Teixits. Ingressos i despeses, exercici 2020 Enllaç
16/2023 Plans antifrau aprovats per les universitats públiques que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència Enllaç
15/2023 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA. Exercici 2021 Enllaç
14/2023 Ajuntament de Barcelona. Despeses de personal: òrgans de govern, comissionats, alta direcció i síndica de greuges, exercici 2020 Enllaç
13/2023 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2020 i 2021 Enllaç
12/2023 Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Exercici 2021 Enllaç
11/2023 Subvencions per a inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres del SISCAT. Exercici 2021 Enllaç
10/2023 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Exercici 2020 Enllaç
9/2023 Plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència Enllaç