Cercador d'informes

Informes

Cerca

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
05/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona. Exercicis de 1985 i 1986
04/87-D Institut Català de la Carn. Anys 1984 i 1985
03/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Badalona. Exercicis de 1985 i 1986
01/87-B Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 1985
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum I: Administració de la Generalitat
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum III: Entitats autònomes administratives
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annexos als volums I i II
13/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1984 (execució definitiva)