Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/89 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1988. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum I
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum II
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum III
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum IV
98/89 Compte general de les corporacions locals. Any 1988 - Volum VI
07/89-D Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Anys 1985-1987
06/89-D Escola d'Administració Pública de Catalunya. Anys 1984-1987
04/89-D Junta de Sanejament. Anys 1984, 1985 i 1986
03/89-A Subvencions de la Generalitat al Consorci de Promoció Turística de Catalunya. Anys 1986 i 1987
02/89-C Fons de Compensació Interterritorial. 1987
01/89-A Comptabilitat electoral. Eleccions al Parlament de Catalunya. 29 de maig de 1988
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum I: Administració de la Generalitat
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum II: Entitats autònomes administratives
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
10/88-B Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987