Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
9/2007 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2004 i 2005
8/2007 BASE - Gestió d'Ingressos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona. Exercici 2004
7/2007 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Exercici 2003
6/2007 Consell Català de l'Esport. Exercici 2003
5/2007 Fons Social Europeu. Exercicis 1990-2001
4/2007 Diputació de Girona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003
3/2007 Consell Comarcal del Ripollès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2005
2/2007 Transferències corrents del Departament de Cultura. Exercici 2004
1/2007 Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2005
27/2006 Hotels d'entitats del Departament de Benestar i Família. Exercici 2004
26/2006 Consell Comarcal del Gironès. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003
25/2006 Ajuntament de Cabrera d'Igualada. Exercicis 2002 i 2003
24/2006 Universitat de Girona. Exercici 2003
23/2006 Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercici 2003
22/2006 Despeses en assistència hospitalària amb mitjans aliens. Exercici 2003
21/2006 Universitat de Lleida. Exercici 2003
20/2006 Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2004
19/2006 Ajuntament de Calafell. Exercici 2004
18/2006 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercici 2003
17/2006 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Exercicis 2001 i 2002
16/2006 Institut d'Estadística de Catalunya. Exercici 2004
15/2006 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2004
14/2006 Universitat Rovira i Virgili. Exercici 2003
13/2006 Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercici 2003
12/2006 Universitat Pompeu Fabra. Exercici 2003
11/2006 Diputació de Barcelona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003
10/2006 Diputació de Tarragona. Modificacions de crèdit, contractació administrativa i contractació de personal. Exercici 2003
9/2006 Consell Comarcal de la Terra Alta. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003
8/2006 Consell Comarcal del Baix Empordà. Modificacions de crèdit, contractació administrativa, contractació de personal i subvencions. Exercici 2003
7/2006 Ajuntament de Cercs i ens dependents. Exercicis 1998-2002
6/2006 Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 2003
5/2006 Subvencions, contractació i convenis de l'Institut Català de la Dona. Exercici 2004
4/2006 Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercici 2003
3/2006 Ingressos per taxes del Departament de Salut. Exercicis 2002-2004
2/2006 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Objectius i indicadors. Exercici 2004
1/2006 Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 2003
21/2005 Ajuntament de Barcelona. Exercici 2003
20/2005 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2003
19/2005 Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 16 de novembre de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals
18/2005 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Sistemes i procediments. Exercici 2004
17/2005 Universitat Politècnica de Catalunya. Exercici 2003
16/2005 Universitat de Barcelona. Exercici 2003
15/2005 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona
14/2005 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Exercici 2003
13/2005 Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 2003
12/2005 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2003
11/2005 Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercicis 2001 i 2002
10/2005 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003
9/2005 Eleccions a cambres agràries celebrades l'1 de desembre de 2002. Subvencions per a despeses electorals
8/2005 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003
7/2005 Eleccions al Consell General d'Aran de 25 de maig de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals
7/2005 Eleccions ath Conselh Generau d'Aran de 25 de mai de 2003. Compdabilitats e subvencions electoraus (informe en aranès)
6/2005 Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercicis 2001 i 2002
5/2005 Ajuntament de Riudecols. Exercici 2002
4/2005 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercicis 2002 i 2003
3/2005 Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA). Exercici 2003
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 1. Comptes individualitzats: diputacions, consells comarcals, mancomunitats. Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 2. Comptes individualitzats: entitats metropolitanes, ajuntaments A - B (des d'Abella de la Conca fins a Bausen). Amb els comptes dels respectius ens dependents
2/2005 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2004. Annexos - Volum 3. Comptes individualitzats: ajuntaments B - C (des de Begues fins a Cervelló). Amb els comptes dels respectius ens dependents