Publicador de continguts

Plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l'execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència

L’informe en 2 minuts

Per què hem fet aquesta fiscalització?

 • La iniciativa d’aquest projecte sorgeix de l’actuació coordinada entre els òrgans de control extern i el Tribunal de Comptes. 
 • El treball és una fiscalització de compliment i s’ha adreçat a verificar si les entitats integrants del sector públic local del territori de Catalunya que han participat de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) han disposat dels plans de mesures antifrau (PMA) previstos en l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, que obliga les entitats que participin en la seva execució a disposar d'un PMA per garantir la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.

Quins són els fets i xifres clau?

 • La Unió Europea va aprovar els Fons Next Generation per valor de 750.000 M€ amb l’objectiu de disminuir l’impacte de la crisi de la covid. Un dels instruments que incloïa era el Mecanisme de recuperació i resiliència, que va suposar 1.579 M€ a Catalunya durant l’exercici 2021 habilitats mitjançant el PRTR.
 • Abast: 329 entitats locals, que havien rebut 327,02 M€. 
 • Mostra: 37 entitats, que havien rebut 262,40 M€, el 80,2% del total.
 • Principals programes: els derivats d’actuacions de mobilitat sostenible, de suport al comerç, d’inclusió social i de millora d’infraestructures.
   

Què hem observat?

 • Manca d’informació a la Plataforma Comuna de Fons Europeus, mòdul del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (CoFFEE-MRR) sobre les entitats beneficiàries dels fons.
 • De la mostra analitzada de 37 entitats:
 • No es va obtenir resposta de 4 entitats.
 • Un total de 12 entitats no havien realitzat l’autoavaluació exigida.
 • Un total de 30 entitats havien aprovat el PMA.
 • S’ha detectat la necessitat d’insistir en la definició de mesures de prevenció i detecció.
 • S’ha assolit un bon nivell en la definició de les mesures correctives i de persecució.
 • S’ha assolit un bon nivell en els procediments de seguiment per a la revisió dels processos i de procediments relatius a la prevenció i correcció de conflictes d’interès.
   

Què recomanem?

 • Esforçar-se per implementar els procediments orientats a millorar la lluita contra el frau que recomanen els diferents òrgans de govern i les autoritats europees.
 • Regular en les bases i acords corresponents, d’una manera clara i inequívoca, l‘obligació d’aprovar un PMA per a totes aquelles entitats que siguin beneficiàries de fons del PRTR.
 • Revisar periòdicament els procediments aprovats dirigits a la lluita contra el frau per actualitzar-los a les necessitats de l’entitat i als nous requeriments normatius que s’estableixin.
 • Estendre les mesures de prevenció, correcció, detecció i persecució del frau a tota la seva activitat.