Publicador de continguts

La Sindicatura explica la seva tasca de control extern en l’àmbit del sector públic de la salut

Barcelona, 9 d’octubre de 2023
Imatge del dinar-col·loqui celebrat al Col·legi d'Economistes amb la participació de la síndica Cabasés.

La síndica Maria Àngels Cabasés participa en un col·loqui de la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes

La Sindicatura de Comptes avança en el seu objectiu estratègic de difondre la seva tasca. Avui, la síndica Maria Àngels Cabasés ha participat en un dinar-col·loqui organitzat per la Comissió d’Economia de la Salut del Col·legi d’Economistes per explicar la feina de la institució de control extern en l’àmbit del sector públic sanitari i les noves formes d’auditoria que s’hi estan impulsant.

La síndica ha intervingut com a ponent en una sessió específica sobre “Organismes de control a les administracions públiques de salut”, en la qual també ha participat l’interventor general de la Generalitat, David Canada, per explicar la tasca del control intern.

L’acte ha estat presentat i moderat per Miquel Arrufat, president de la Comissió de Salut del Col·legi i director de Gestió Economicofinancera de l’Institut Català de la Salut, i ha comptat amb l’assistència de gerents i professionals de l’àrea econòmica d’hospitals i entitats de la xarxa sanitària pública.

La síndica ha emmarcat l’àmbit subjectiu de la Sindicatura pel que fa al camp de la salut, format pels hospitals i entitats del Servei Català de la Salut i de l’ICS i per les entitats vinculades a l’Administració local, un conglomerat que per a l’exercici 2023 té un pressupost global de 12.486 M€.

Cabasés ha destacat que una de les prioritats de la Sindicatura en la fiscalització, derivada dels objectius del Pla estratègic 2022-2028, són les auditories operatives i de gestió com a eines per contribuir “a millorar l’economia, l’eficàcia i l’eficiència del sector públic, a enfortir la governança i la transparència i a potenciar la cultura de l’avaluació en l’Administració pública”.

Ha presentat també les principals àrees de risc detectades per la Sindicatura de Comptes en les entitats del sector públic de la salut, d’acord amb l’anàlisi de riscos i amb les observacions i recomanacions de la institució en els seus informes de fiscalització.