Publicador de contenidos

Audiència del Ple de la Sindicatura de Comptes amb la presidenta del Parlament

Barcelona, 14 de octubre de 2021
imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han estat rebuts avui per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en el primer contacte institucional que mantenen des que va començar la legislatura.

La presidenta ha rebut els síndics a les 9.30 hores al despatx d'audiències de la Cambra. Hi han assistit els cinc síndics amb què compta avui el Ple de la Sindicatura: Jaume Amat, Jordi Pons, Miquel Salazar, Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro, juntament amb el secretari general de la institució, Manel Rodríguez.

Durant la trobada, els síndics han informat la presidenta de les principals novetats relacionades amb l'activitat fiscalitzadora de la Sindicatura, amb especial referència a l'informe transversal en què estan treballant tots els departaments d'auditoria de la institució per fiscalitzar els contractes d'emergència derivats de la crisi de la covid.

El síndic major ha recordat a la presidenta que dels set membres que d'acord amb la llei conformen el Ple de la Sindicatura, dos van renunciar al càrrec -els llocs estan vacants- i els altres cinc estan en funcions i pendents de renovació pel Parlament.  

En acabar la reunió, a les 10.20 hores, els síndics han comparegut davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per presentar els informes de fiscalització següents:

  • Informe 24/2020, relatiu a la Línia 9 del Metro de Barcelona, Resolució 511/XI del Parlament.
  • Informe 28/2020, sobre el Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i entitats del grup, ingressos i despeses, exercici 2017.
  • Informe 1/2021, relatiu al Departament d'Ensenyament, despeses de personal, exercici 2017.
  • Informe 2/2021, sobre el Consorci d'Educació de Barcelona, gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018.