Publicador de contenidos

El síndic major compareix davant la Comissió d'Economia del Parlament basc en relació amb les propostes de modificació de la llei del Tribunal Basc de Comptes Públics

Barcelona, 3 de marzo de 2021
imatge resum

El síndic major, Jaume Amat, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Economia, Hisenda i Pressupost del Parlament basc, per videoconferència, en relació amb les propostes de modificació de la Llei del Tribunal Basc de Comptes Públics.

La cambra basca ha convocat el síndic major entre els experts designats per fer aportacions sobre les propostes de modificació de la Llei 1/1988, del 5 de febrer, del Tribunal Basc de Comptes Públics. En concret, són dues proposicions de llei, del Grup EH Bildu i del Grup Basc Popular-Ciudadanos.

Les propostes de modificació de la llei que regula l’òrgan de control basc incideixen en aspectes com l’elegibilitat dels membres, les majories per nomenar-los, les incompatibilitats, la duració dels mandats, l’àmbit subjectiu i la transparència dels actes del Tribunal.

En la seva intervenció adreçada als diputats bascos, el síndic major ha destacat els valors que cal preservar en tot òrgan fiscalitzador: la legitimitat de la seva actuació, la independència del seus membres i la transparència en la seva activitat. Ha destacat també que és important deixar clar el que no és un òrgan de control: no és un òrgan consultor, no és una bústia de denúncies i no és un registre de documents comptables o d’informació financera.

El síndic major ha entrat al detall de les diferents propostes de modificació comparant-les amb les previsions de la Llei 18/2010, que regula la Sindicatura de Comptes de Catalunya.