Publicador de contenidos

Publicat l'informe relatiu a la Fundació Institut de Formació Contínua de la UB (IL3-UB)

Barcelona, 9 de junio de 2021
imatge resum

La Sindicatura ha publicat l’informe 5/2021, relatiu a la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), exercici 2018, que ha estat tramès al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació.

Es tracta d’un informe de fiscalització limitada que s’ha centrat en la revisió del Compte de resultats i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable, pressupostari, de personal i de contractació de l’IL3, fundació dependent de la UB que té com a finalitat garantir la formació dels ciutadans al llarg de la seva vida en tots els àmbits de la UB.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell.