La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major participa en la inauguració de la 12a Jornada d'auditoria del sector públic

Avança que la Sindicatura està treballant en una fiscalització transversal sobre la gestió Covid que inclou més de 7.000 contractes d'emergència

Barcelona, 22 d’abril de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha participat avui en la inauguració de la 12a Jornada d’auditoria del sector públic que organitza el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, en format virtual.

Amat ha avançat que la Sindicatura de Comptes de Catalunya estat treballant en un projecte transversal, en el qual estan implicats tots els departaments d’auditoria, per fiscalitzar la gestió de la contractació administrativa relacionada amb el Covid-19 que inclou més de 7.000 contractes d’emergència només del sector públic de la Generalitat per un import global superior als 800 M€.

La gestió del sector públic local també serà analitzada per la Sindicatura, segons ha dit el Amat, mitjançant informes sobre la contractació d’emergència realitzada pels ajuntaments i per les entitats del sector supramunicipal.

La Sindicatura posarà el focus en una altra de les àrees de risc clàssiques, la gestió de personal, amb un informe sobre la contractació de personal per l’Institut Català de la Salut per fer front a l’emergència del coronavirus.

“Hem passat de la resiliència a l’adaptació”, ha afirmat el síndic major, qui ha defensat que ara l’auditor “ha d’estar preparat per veure si darrere els indicadors de risc hi ha alguna cosa a corregir”.

En l’acte de inauguració ha intervingut també el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, així com el president del Col·legi de Censors, Antoni Gómez.

El programa de la Jornada compta amb ponents de l’auditoria pública i privada i del control intern, amb quatre sessions dedicades a analitzar els reptes tecnològics de la gestió del sector públic, l’adaptació dels procediments de control i auditoria i l’adaptació de la gestió en context de pandèmia, i el control dels fons europeus de recuperació econòmica.

Podeu consultar el programa aquí. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017