Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

25 GEN

Departament d'Educació. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021

Informe 29/2022

25 GEN

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Exercici 2018

Informe 28/2022

25 GEN

Comissió Jurídica Assessora. Exercici 2021

Informe 27/2022

25 GEN

Consorci d'Aigües de Tarragona. Exercici 2018

Informe 26/2022

25 GEN

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. Encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019

Informe 25/2022

18 GEN

Departament d'Interior. Despeses de personal del Cos de Mossos d'Esquadra, exercici 2018

Informe 24/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Eurorai
Asocex - revista
ocex boletin
ocex 2021