Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

08 FEB

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2020

33/2022

08 FEB

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019

32/2022

08 FEB

Ports de la Generalitat. Exercici 2019

31/2022

08 FEB

Ajuntament de Montcada i Reixac. Estat del romanent de tresoreria, exercici 2020

30/2022

25 GEN

Departament d'Educació. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021

29/2022

25 GEN

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. Exercici 2018

28/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Eurorai
Asocex - revista
ocex boletin
Placeholder