Convenis

Els ens del sector públic de la Generalitat compleixen l'obligació prevista a l'article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, per la qual s'aprova la Llei de règim jurídic del sector públic quan envien la informació sobre els seus convenis al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Podeu accedir al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació mitjançant aquest enllaç:

Documents d'ajuda

Acord del Ple

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes que estableix el procediment que han de seguir les entitats per trametre la informació sobre els convenis a la Sindicatura.

Article 53

Article 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la tramesa a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €

Conveni signat el 20 de juliol del 2017 per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració del sector públic català d'import superior a 600.000 €, per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.

Pròrroga del conveni amb la Generalitat de la tramesa a la Sindicatura dels convenis de col·laboració d'import superior a 600.000 €

Pròrroga del conveni signat el 20 de juliol del 2017 signada el 20 de juliol del 2021 per vehicular la remissió a aquesta institució dels convenis de col·laboració del sector públic català d'import superior a 600.000 €, per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.