Informació

Accés a la informació

Transparència

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, té per objecte facilitar als ciutadans el coneixement de les actuacions de les administracions públiques i regular i garantir el dret de les persones a la informació i la documentació públiques.

La Sindicatura recull en aquest apartat la informació relativa a les seves funcions, que dona compliment als requeriments de la llei esmentada.

Des d’aquest enllaç podeu fer-nos arribar una sol·licitud d’accés a la informació pública: