Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

27 JUL

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019

Informe 10/2022

29 JUN

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament

Informe 9/2022

29 JUN

Departament de Cultura. Despeses de personal, exercici 2020

Informe 8/2022

25 MAI

Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018

Informe 7/2022

25 MAI

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020

Informe 6/2022

06 ABR

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019

Informe 5/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder