Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

08 NOV

Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Exercici 2019

Informe 16/2022

20 OCT

Agència Catalana de l'Aigua. Cànon de l'aigua i altres tributs, exercici 2019

Informe 15/2022

07 OCT

Hospital de Sant Joan de Reus, SAM. Exercici 2018

Informe 14/2022

14 SET

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2020

Informe 13/2022

07 SET

Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020

Informe 12/2022

07 SET

Ajuntament de Sabadell. Ingressos, exercici 2019

Informe 11/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Eurorai
Asocex - revista
ocex boletin
ocex 2021