Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
26/2021 Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019 ca es
25/2021 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Exercici 2018 ca es
24/2021 Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2018 ca es
23/2021 Consorci Sanitari Integral. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019 ca es
22/2021 Renda garantida de ciutadania. Exercici 2018 ca es
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019 ca es
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis, d'entitats metropolitanes, d'ajuntaments (A) i dels respectius ens dependents
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (B-C) i dels respectius ens dependents
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (D-M) i dels respectius ens dependents
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-R) i dels respectius ens dependents
21/2021 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2019. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (R-T) i dels respectius ens dependents