Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
12/2005 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2003
11/2005 Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercicis 2001 i 2002
10/2005 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003
9/2005 Eleccions a cambres agràries celebrades l'1 de desembre de 2002. Subvencions per a despeses electorals
8/2005 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003
7/2005 Eleccions al Consell General d'Aran de 25 de maig de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals
7/2005 Eleccions ath Conselh Generau d'Aran de 25 de mai de 2003. Compdabilitats e subvencions electoraus (informe en aranès)
6/2005 Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Exercicis 2001 i 2002