Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
9/2002-A Universitat de Barcelona. Exercici 1999
8/2002-B/A Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 1999
7/2002-F Consell Comarcal de la Selva. Exercici 1998
6/2002-C Despeses de personal de la Direcció General de Seguretat Ciutadana del Departament d'Interior. Exercici 2000
5/2002-SM Centre de Terminologia TERMCAT. Exercici 2000
4/2002-SM Situació de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a setembre de 2001
3/2002-SM Televisió de Catalunya, SA (TVC, SA). Exercicis 1998-1999
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-L)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-S)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, entitats metropolitanes, diputacions, consells comarcals
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments A-M)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (d'ajuntaments N-Z)
2/2002 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2001. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'organismes autònoms administratius (resta), d'organismes autònoms, comercials, industrials o financers, i de societats mercantils
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 1: Introducció general. Estats consolidats. Administració general de la Generalitat. Entitats autònomes de caràcter administratiu. Entitats gestores de la Seguretat Social
1/2002 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2001. Volum 2: Diputacions provincials. Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials
16/2001-D Junta de Sanejament. Exercicis 1997, 1998 i 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
15/2001-A Universitat Autònoma de Barcelona. Exercici 1999
14/2001-B Anàlisi dels comptes generals dels municipis. Exercici 1999