Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
11/92-C Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991
10/92-C Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV)
08/92-B La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990
07/92-B Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990
06/92-SM Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992
05/92-D Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991
04/92-D Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991
03/92-A Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990
02/92-SM Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat
01/92-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic
04/91-E Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990
03/91-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990