Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
2/1998 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1997 (Nota: La versió en paper inclou un CD-ROM amb els comptes individualitzats)
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 1 : Introducció general. Administració general
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
45/1997-IP Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996
44/1997-IP Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997
42/97-D Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització economicofinancera, de legalitat i pressupostària. Exercici 1996