Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
51/85-D Televisió de Catalunya, S.A. Exercici de 1984
26/85-D Catalunya Ràdio, SRG, S.A. Exercici de 1984
24/85-D Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
17/85-D Organisme autònom de caràcter financer Institut Català del Crèdit Agrari. 1984
11/85-D Empresa pública Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A. Concesionaria (TABASA). 1984
05/85-B Ajudes periòdiques a vells i malalts. Any 1984
03/85-A Organització de la concessió d'avals per la Generalitat a favor de les empreses que els sol·liciten a través de la CARRIC
01/85-C Seguiment del grau de compliment del Fons de Compensació Interterritorial. 1984