Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
54/1998 Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Exercicis 1992-1997
53/1998-F Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Serveis residencials. Exercici 1997
52/1998-SM Fundació Catalana per a la Recerca (FCR). Exercicis 1990-1998
51/1998-A Universitat Rovira i Virgili. Exercici 1997
50/1998-B Ajuntament de Premià de Dalt. Exercici 1997
49/1998-B Ajuntament de Cardona. Exercici 1997
48/1998-B Ajuntament de Banyoles. Exercici 1997
47/1998-B Incompliments en la tramesa de la documentació del Compte general per part dels ajuntaments. Exercicis 1988-1996
46/1998-B Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels serveis no obligatoris
45/1998-B Ajuntament de Badia del Vallès i Patronat Municipal d'Esports. Exercici 1996
44/1998-E Institut Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona. Exercici 1997
42/98-D Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de la gestió. Exercici 1996
41/1998-A Promoción de Viviendas de Sau, SL. Exercici 1997
37/1998-A Societat Municipal d'Habitatges del Pont de Vilomara, SL. Exercici 1997
36/1998-A Residencial Roc Blanc, AIE. Exercici 1997
35/1998-A Habitatges Municipals de Caldes de Montbui, SL. Exercici 1997
30/1998-A Societat Municipal d'Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL. Exercici 1997
26/1998-A Ripollet Invest, SA. Exercici 1997
25/1998-A Promoció Local d'Habitatge, SA, (PROLHASA). Exercici 1997
24/98-A Aigües del Prat, SA. Exercici 1997
22/1998-IP Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Cervelló. Exercici 1997
20/98-D Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA. Exercici 1996
19/1998-C Despeses de béns corrents i de serveis del Departament de Benestar Social. Exercici 1997
18/1998-C Inversions reals en el Pressupost del Departament de Justícia. Exercici 1997
17/98-D Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de gestió. Exercicis 1995-1996
16/1998-E Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació. Exercicis 1995, 1996 i 1997
15/1998-E Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercicis 1996-1997
14/1998-E Institut Català de Seguretat Viària. Exercicis 1996 i 1997
13/1998-D Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM). Exercicis 1995 - 1996
12/98-A Badalona Centre Internacional de Negocis, SA. Exercici 1996
11/98-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1996
10/1998-C Subvencions rebudes pel Patronat Català Pro Europa. Exercici 1996
8/1998-D Junta de Sanejament. Exercici 1996
07/98-A Reactivació Badalona, SA. Exercici 1996
06/98-D Viatges de Muntanya, SA. Exercici 1996
04/98-A Aigües d'Argentona, SA. Exercicis 1995 y 1996
3/1998-D Grau de compliment del Programa d'actuació, d'inversions i de finançament (PAIF) per part de les empreses de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997
2/1998 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1997 (Nota: La versió en paper inclou un CD-ROM amb els comptes individualitzats)
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 1 : Introducció general. Administració general
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
45/1997-IP Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996
44/1997-IP Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997
42/97-D Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització economicofinancera, de legalitat i pressupostària. Exercici 1996
41/1997-F Diputació de Girona. Exercici 1996
40/97-IP Ajuntament de Ripollet. Exercici 1996
39/1997-IP Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Fiscalització selectiva
38/97-IP Ajuntament de Cadaqués. Exercici 1996
37/1997-D Túnel del Cadí, SAC. Exercici 1997
36/97-A Universitat Pompeu Fabra. Exercici 1996
35/97-SM Programes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació: Àrea d'Educació, Cultura i Esports. Àrea d'Assistència Social i Penitenciària. Programa Sanitari. Exercici 1996
34/97-D Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de regularitat. Exercicis 1995-1996
33/97-E Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1994-1996
32/97-IP Ajuntament d'Ullastrell. Fiscalització selectiva. Exercici 1996
30/97-C Despeses de béns corrents i de serveis del Departament d'agricultura, Ramaderia i Pesca. Exercici 1996
29/1997-F Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Exercici 1996
28/97-C Impost sobre successions i donacions. Exercici 1996
27/97-D Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA). Exercici 1996
25/97-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1995