Cercador d'informes

Informes

Cerca

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
12/98-A Badalona Centre Internacional de Negocis, SA. Exercici 1996
11/98-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1996
10/1998-C Subvencions rebudes pel Patronat Català Pro Europa. Exercici 1996
8/1998-D Junta de Sanejament. Exercici 1996
07/98-A Reactivació Badalona, SA. Exercici 1996
06/98-D Viatges de Muntanya, SA. Exercici 1996
04/98-A Aigües d'Argentona, SA. Exercicis 1995 y 1996
3/1998-D Grau de compliment del Programa d'actuació, d'inversions i de finançament (PAIF) per part de les empreses de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997
2/1998 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1997 (Nota: La versió en paper inclou un CD-ROM amb els comptes individualitzats)
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 1 : Introducció general. Administració general
45/1997-IP Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996
44/1997-IP Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997
42/97-D Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització economicofinancera, de legalitat i pressupostària. Exercici 1996
41/1997-F Diputació de Girona. Exercici 1996
40/97-IP Ajuntament de Ripollet. Exercici 1996
39/1997-IP Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. Fiscalització selectiva
38/97-IP Ajuntament de Cadaqués. Exercici 1996
37/1997-D Túnel del Cadí, SAC. Exercici 1997
36/97-A Universitat Pompeu Fabra. Exercici 1996
35/97-SM Programes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació: Àrea d'Educació, Cultura i Esports. Àrea d'Assistència Social i Penitenciària. Programa Sanitari. Exercici 1996
34/97-D Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de regularitat. Exercicis 1995-1996
33/97-E Escola de Policia de Catalunya. Exercicis 1994-1996
32/97-IP Ajuntament d'Ullastrell. Fiscalització selectiva. Exercici 1996
30/97-C Despeses de béns corrents i de serveis del Departament d'agricultura, Ramaderia i Pesca. Exercici 1996
29/1997-F Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Exercici 1996
28/97-C Impost sobre successions i donacions. Exercici 1996
27/97-D Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA). Exercici 1996
25/97-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1995
24/97-E Junta d'Aigües. Exercicis 1995-1996
23/97-A Transports de Barcelona, SA. Exercici 1996
22/1997-B Ajuntament de Berga. Exercici 1996
21/1997-B Ajuntament de Tortosa. Exercici 1996
20/97-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Fiscalització de gestió. Exercici 1995
19/97-D Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGSA). Exercici 1995
18/97-A Sociedad Privada Municipal de Promoción de Aparcamientos y Servicios de l'Hospitalet de Llobregat, SA. Exercici 1996
17/97-A Promoció Industrial Vilanova, SAM. Exercici 1996
16/1997-F Consell Comarcal del Pallars Jussà. Exercicis 1995 i 1996