Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/88 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1987. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
10/88-B Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Any 1987
09/88-D Institut Cartogràfic de Catalunya. Anys 1984, 1985 i 1986
07/88-E Departament d'Ensenyament. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
06/88-E Departament de Sanitat i Seguretat Social. Fiscalització de contractes, anualitat de 1985. ICS i ICASS
05/88-C Fons de Compensació Interterritorial. 1986
04/88-C Direcció General del Joc i l'Espectacle
03/88-D Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes. Anys 1984 i 1985
02/88-D Institut Català de Serveis a la Joventut. Anys 1984 i 1985
01/88-A Fons d'ajuda per al pagament de lloguers (Decret 504/82)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum I: Administració de la Generalitat
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (1)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum II: Entitats autònomes administratives (2)
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex al volum III: Quadres financers relatius a la liquidació pressupostària de les entitats gestores de la Seguretat Social
99/87 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1986. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
11/87-B Gestió i remuneracions del personal de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 1985
10/87-B Hospital de Girona General Álvarez de Castro. Any 1986
09/87-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (execució definitiva)
07/87-D Institut Català del Sòl. Control de fiances. 1982-1985
06/87-E Departament de Cultura. Fiscalització de contractes. Anualitat de 1985
05/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Girona. Exercicis de 1985 i 1986
04/87-D Institut Català de la Carn. Anys 1984 i 1985
03/87-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Badalona. Exercicis de 1985 i 1986
01/87-B Hospital Arnau de Vilanova, Lleida. 1985
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum I: Administració de la Generalitat
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annexos als volums I i II
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum III: Entitats autònomes administratives
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annex: Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, empreses públiques i altres ens de dret públic
13/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1984 (execució definitiva)
08/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Manresa. Exercici de 1985
07/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona. Exercici de 1985
06/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona. Exercici de 1985
04/86-B Concertació hospitalària. Període 1982-1985
03/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (primera fase)
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum I: Administració de la Generalitat de Catalunya
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/85 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1984. Volum III: Entitats autònomes de caràcter administratiu, comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques
51/85-D Televisió de Catalunya, S.A. Exercici de 1984
26/85-D Catalunya Ràdio, SRG, S.A. Exercici de 1984
24/85-D Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
17/85-D Organisme autònom de caràcter financer Institut Català del Crèdit Agrari. 1984
11/85-D Empresa pública Túneles y Autopistas de Barcelona, S.A. Concesionaria (TABASA). 1984
05/85-B Ajudes periòdiques a vells i malalts. Any 1984
03/85-A Organització de la concessió d'avals per la Generalitat a favor de les empreses que els sol·liciten a través de la CARRIC
01/85-C Seguiment del grau de compliment del Fons de Compensació Interterritorial. 1984