Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum II: Entitats gestores de la Seguretat Social
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum III: Entitats autònomes administratives
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Volum I: Administració de la Generalitat
99/86 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1985. Annexos als volums I i II
13/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1984 (execució definitiva)
08/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Manresa. Exercici de 1985
07/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona. Exercici de 1985
06/86-A Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona. Exercici de 1985
04/86-B Concertació hospitalària. Període 1982-1985
03/86-C Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 1985 (primera fase)