Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
30/97-C Despeses de béns corrents i de serveis del Departament d'agricultura, Ramaderia i Pesca. Exercici 1996
29/1997-F Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça. Exercici 1996
28/97-C Impost sobre successions i donacions. Exercici 1996
27/97-D Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA). Exercici 1996
25/97-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1995
24/97-E Junta d'Aigües. Exercicis 1995-1996
23/97-A Transports de Barcelona, SA. Exercici 1996
22/1997-B Ajuntament de Berga. Exercici 1996
21/1997-B Ajuntament de Tortosa. Exercici 1996
20/97-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Fiscalització de gestió. Exercici 1995