Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
13/93 Compte General de la Generalitat de Catalunya. Exercici de 1992. Volum IV: Annex (CCRTV)
12/93-F Despeses de les Oficines Judicials. Exercici 1992
11/93-F Ingressos per l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Exercici de 1992
10/93 Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1992
09/93-A Televisió de Catalunya, SA. Variacions en l'immobilitzat material. Exercicis 1987-1988-1989-1990-1991
07/93-E Institut Català de Crèdit Agrari. 1984 a 1992
06/93-E Institut Català de Finances. Exercicis 1986 a 1992
05/93 Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum II
05/93 Compte General de les Corporacions Locals. Exercici 1991 - Volum I
04/93-B Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Exercici 1991
03/93-B Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Exercici 1991
02/93-B Ajuntament de Palamós. Exercici 1991
01/93-B Ajuntament de Deltebre. Exercici 1991
15/92-D Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya, SA (CIGSA). Exercici 1991
14/92-E Junta de Residus. Anys 1988 a 1990
13/92-A Universitat Autònoma de Barcelona. Ingressos. Exercici 1991
12/92 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1990
11/92-C Subvencions per a cursos de formació ocupacional. Exercici 1991
10/92-C Contractació d'obres públiques de la Direcció General de Carreteres
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1991. Volum I: Introducció general. Compte de l'Administració de la Generalitat
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1991. Volum II: Entitats autònomes administratives
09/92 Compte general de la Generalitat de Catalunya. 1991. Volum IV: Annex (CCRTV)
08/92-B La tramesa dels comptes generals dels pressupostos municipals a la Sindicatura. Període 1988-1990
07/92-B Anàlisi mitjançant indicadors de les liquidacions pressupostàries municipals. Exercicis 1988, 1989 i 1990
06/92-SM Informe sobre comptabilitats electorals. Eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el 15/03/1992
05/92-D Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima Concessionària (TABASA). Exercici 1991
04/92-D Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA). Exercici 1991
03/92-A Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR). Exercici 1990
02/92-SM Control de l'absentisme laboral en els departaments de la Generalitat
01/92-D Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Exercici 1990
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum IV: Annex. Comptes: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg. Empreses públiques i altres ens de dret públic
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum I: Introducció. Compte de l'Administració de la Generalitat
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum III: Entitats gestores de la Seguretat Social
05/91 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1990. Volum II: Entitats autònomes administratives
04/91-E Comissió de Ports de Catalunya. Anys 1987 a 1990
03/91-D Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Exercicis 1989 i 1990
01/91-D Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA). Any 1989
01/91-C Fons de Compensació Interterritorial. 1989
99/90 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Any 1989. Annex: Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg i empreses públiques i altres ens de dret públic