Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
16/2005 Universitat de Barcelona. Exercici 2003
15/2005 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA). Obres d'ampliació de la línia 5 del metro de Barcelona
14/2005 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Exercici 2003
13/2005 Subvencions a la integració sociolaboral, del Departament de Benestar i Família. Exercici 2003
12/2005 Ajuntament de Badia del Vallès i Badia 2004 Promocions, SL. Exercici 2003
11/2005 Institut Català del Sòl (INCASOL). Exercicis 2001 i 2002
10/2005 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP). Costos. Exercici 2003
9/2005 Eleccions a cambres agràries celebrades l'1 de desembre de 2002. Subvencions per a despeses electorals
8/2005 Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM). Exercici 2003
7/2005 Eleccions al Consell General d'Aran de 25 de maig de 2003. Comptabilitats i subvencions electorals